Prosalv Buzau

EnglishRomanian
EnglishRomanian

Calitate

Declaratia privind politica in domeniul calitatii

CLIENTUL este cea mai importantă persoană pentru societatea noastră, fără el nu am exista.

Succesul nostru depinde de gradul în care reuşim să satisfacem clientul.

Ca urmare, esenţa politicii  SC PROSALV SRL în domeniul calităţii este de a acorda clientului cea mai mare atenţie posibilă, pentru a-i identifica cât mai exact cerinţele şi aşteptările şi a le satisface pe deplin, în concordanţă cu reglementările legale.

Oferirea clientului de produse de calitate este pentru PROSALV SRL principiul de bază în afaceri.

Calitatea produselor, oferite clientului, este asigurată printr-un sistem modern de management al calităţii, documentat şi implementat conform prevederilor standardului SR EN ISO 9001:2001: “Sisteme de management al calităţii – Cerinţe”.

Modul în care trebuie să acţionăm precum şi obiectivele pe care urmează să le îndeplinim sunt specificate în documentaţia sistemului de management al calităţii implementat

Întregul personal din PROSALV SRL, are obligaţia de a cunoaşte şi respecta întocmai cerinţele documentaţiei sistemului de management al calităţii şi de a depune un efort constant pentru a îmbunătăţi calitatea produselor realizate.

Reprezentantului Managementului pentru Calitate, funcţie îndeplinită de Directorul de Calitate, îi revine sarcina de a urmări permanent modul în care procesele sistemului de management al calităţii sunt stabilite, implementate,  menţinute şi documentaţia specifică acestora aplicată.

Îmi asum întreaga responsabilitate de a analiza  periodic eficacitatea şi eficienţa sistemului de management al calităţii şi de a identifica şi asigura disponibilitatea resurselor necesare pentru îmbunătăţirea continuă a acestuia.

S.C. PROSALV S.R.L. este certificata de către SIMTEX-OC Bucureşti cu certificatul nr. 763 din 29.10.2010

Declaratii de conformitate

ARIAC 2000

ARIAC 2000 Ex

ARIAC FIRE PLUS

AD-PSV

SADAC