Prosalv Buzau

EnglishRomanian
EnglishRomanian

Instruire

Instruire

S.C. PROSALV S.R.L. asigură următoarele tipuri cursuri de instruire şi autorizare de personal pentru aparatele de respiraţie izolante autonome cu aer comprimat produse şi comercializate:

Curs A – de instruire şi autorizare pentru utilizarea, întreţinerea, şi verificarea periodică a aparatelor de respiraţie. Persoanele instruite vor fi autorizate şi pentru efectuarea de mici reparaţii:

  • înlocuirea principalelor repere componente (nu şi a subansamblelor acestora) ale aparatelor: reductor de presiune, supapă la cerere, harnaşament, etc.;
  • înlocuirea anumitor elemente de etanşare (care nu necesită intervenţii asupra reglajelor parametrilor de funcţionare).

Durata cursului este de 3 zile lucrătoare şi se desfăşoară la sediul societăţii noastre. Pentru efectuarea lucrărilor menţionate la punctul 1 este necesar să aveţi în dotare o trusă universală de verificat etanşeităţi şi depresiuni.

Curs B de instruire şi autorizare pentru utilizarea, întreţinerea, verificarea periodică, verificarea generală – anuală şi repararea aparatelor de respiraţie

Durata cursului este de 10 zile lucrătoare şi se desfăşoară la sediul societăţii noastre. Pentru efectuarea lucrărilor menţionate este necesar să aveţi în dotare următoarele: stand computerizat specializat pentru verificarea aparatelor izolante in regim static si dinamic, scule şi dispozitive specifice, piese de schimb, compresor aer respirabil etc.

Totodată vă mai informăm următoarele:

  • Persoanele ce urmează a fi instruite trebuie să aibă o pregătire minimă la nivel liceal sau echivalent.
  • Costurile de deplasare a personalului ce urmează a fi instruit se fac prin organizarea şi cheltuiala beneficiarului.
  • Cursanţii vor susţine la finele cursului un examen teoretic şi practic în faţa unei comisii constituite din reprezentanţii executantului.
  • În urma promovării, cursanţilor se va elibera autorizaţia valabilă pentru o perioadă de 2 ani.

Peroana de contact: Cornel SOIGAN 0745-014.150

S.C. PROSALV S.R.L. este certificata de către SIMTEX-OC Bucureşti cu certificatul nr. 763 din 29.10.2010

Declaratii de conformitate

ARIAC 2000

ARIAC 2000 Ex

ARIAC FIRE PLUS

AD-PSV

SADAC